Nawigacja

 • Szkoły dla Niepodległej

  Szkoły dla Niepodległej
  09.11.2018

  SZKOŁY DLA NIEPODLEGŁEJ

  9 listopada o 11:11 włączyliśmy się do akcji Rekord dla Niepodległej i wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczniowie w dwóch grupach, klasy od I - V oraz klasy od VI do III gimnazjalnej udali się do CKZiU na Piknik Wojskowy. Przejście z naszej szkoły na ulicy Sportowej zabezpieczyła OSP Zbąszynek. Na miejscu czekali na nas uczniowie klas mundurowych, którzy oprowadzali dzieci po kolejnych atrakcjach. Mogliśmy obejrzeć kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, karabiny. W dalszej kolejności zwiedziliśmy wystawę obrazów pana P.Basińskiego. Na końcu czekała na wszystkich pyszna grochówka oraz pączki. 

  Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zadbali o to, żeby ten dzień pozostał w pamięci dzieci na długo.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym

   

 • Zajęcia otwarte w kl. Ia

  Zajęcia otwarte w kl. Ia

  Dnia 6 listopada w kl. Ia odbyły się zajęcia otwarte rodziców. Tematem zajęć był: Dzień Niepodległości w związku z rocznicą jaką obchodzimy 11 listopada. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych oraz uczuć przywiązania i miłości do Ojczyzny. Po krótkim powitaniu, przedstawieniu celu zajęć i odśpiewaniu Hymnu, wszyscy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w realizację przygotowanych zajęć. Dzieci wraz z rodzicami wykonywali symbole narodowe, kotyliony i dekorację do klasy. Forma spotkania podobała się przybyłym rodzicom, gdyż mieli możliwość bliższego poznania się i integracji.

  Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w Albumie fotograficznym.

 • Gra Miejska "Droga do Wolności"

  Gra Miejska "Droga do Wolności"

  Gra miejska – „Drogi do Wolności”

   

  Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  17 października 2018 r. nasza szkoła zorganizowała  grę miejską  „Drogi do Wolności”.  Specjalnie z tej okazji gościliśmy  5 szkół –  szkoły podstawowe z Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna, Łagowa, Toporowa i Sieniawy Lubuskiej.

  Trzy osobowe drużyny wraz z opiekunami rozbiegły się aby wykonać różnorodne zadania w ośmiu punktach naszego miasta oraz  Kosieczyna.  Uczniowie musieli m.in. rozpoznać i zaśpiewać jedną z pieśni legionowych, odgadnąć zaszyfrowane alfabetem Morsea hasło, jak najszybciej ułożyć flagę Polski, ułożyć chronologicznie wydarzenia z okresu Polski międzywojennej oraz napisać test z wiedzy patriotycznej.  Wszystkie konkurencje prowadzili harcerze ze ZD ze Zbąszynka, którym bardzo dziękujemy!!!!!!

  Najlepszą z drużyn okazała się grupa uczniów z Łagowa, II miejsce zdobyli uczniowie z naszej szkoły a III miejsce przypadło Dąbrówce Wlkp.

  GRATULACJE!!!!

  Po zakończeniu gry odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród, których sponsorami był Burmistrz Zbąszynka, OSiR,  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszynku oraz Rada Rodziców naszej szkoły. 

  Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy!!!!

  Zapraszamy do galerii zdjęć…

 • KONKURS PLASTYCZNY - ORZEŁ BIAŁY-GODŁO POLSKI.

  KONKURS PLASTYCZNY - ORZEŁ BIAŁY-GODŁO POLSKI.

  W naszej szkole dbamy o wychowanie dzieci ku wartościom. Kształtujemy w nich tożsamość narodową i kulturową. Przygotowując dzieci do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijając w nich zainteresowanie pięknem polskiej tradycji, kultury i historii, organizujemy w naszej szkole konkurs plastyczny pod nazwą:

                                     ORZEŁ BIAŁY-GODŁO POLSKI

  Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 

  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka , nazwa klasy do której uczęszcza dziecko.

  Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

  Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

  a) zgodność z tematem,

  b) pomysłowość ,

  c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac,

  d) walory artystyczne,

  e) inwencję twórczą.

   

  Prace konkursowe  należy składać do 07.11.2016 r.  u  pani Agnieszki Rucioch oraz pani Violetty Kostery.

  Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 07.11.- 13.11.2018r.

   

 • Konkurs fotograficzny

  Konkurs fotograficzny

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

  „Polska Złota Jesień w mojej Niepodległej Ojczyźnie”

   

  Tematyka fotografii konkursowych

  Tematem konkursu jest przedstawienie na fotografii piękna jesiennej przyrody z symbolami niepodległej Polski.

  Cele konkursu

  · Kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata w okresie jesiennym,

  · popularyzacja piękna przyrody w okresie jesieni,

  · promowanie postaw patriotycznych dzieci,

  · uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

  · rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci,

  · zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania czasu wolnego.

  Zasady ogólne

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas I – VIII oraz trzecich klas gimnazjum. Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  · uczniowie kl. I-III,

  · uczniowie kl. IV- VI,

  · uczniowie kl. VII, VIII oraz III gimnazjum

  · Fotografie muszą dotyczyć tematyki konkursu; powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko; nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie,

  · zdjęcie ma przedstawiać pejzaż jesienny z symbolami niepodległej Polski,

  · na zdjęciach nie może być postaci ludzkich,

  · zdjęcia mogą być kolorowe lub czarnobiałe,

  · nie przyjmujemy fotomontaży, kolaży i mozaik wykonanych z kilku zdjęć ,

  · fotografia powinna być wykonana przez jedno dziecko (nie przyjmujemy prac zbiorowych),

  · format wywołanej fotografii – 15 x 21 cm ,

  · zdjęcia prosimy o przesłanie w formie elektronicznej lub dostarczone na płycie CD (format JPG, minimalna rozdzielczość 1200x1700 pix) na adres sp@zbaszynek.pl ,

  · do każdego zdjęcia należy dołączyć wizytówkę z danymi: Imię i nazwisko autora, klasa, telefon, , e-mail, tytuł zdjęcia.

  Ocena prac

  Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę: Samodzielne wykonanie fotografii. Zgodność pracy z tematem. Oryginalność i pomysłowość.

  Prace należy przesłać do 9 listopada 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada.

 • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Dnia 21 listopada w naszej szkole odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniom, którzy są zainteresowani startem w wyborach, przypominamy o konieczności wykonania plakatów wyborczych zawierającego krótką informację o kandydacie oraz program. Każdy kandydat musi dostarczyć dwa plakaty, które będą zawieszone w szkole na ul. Sportowej oraz na ul. Plac Wolności. Plakaty należy dostarczyć do dnia 16 listopada do pani Agnieszki Rucioch oraz pana Dawida Furmana. Od kandydatów oczekujemy:

  • kultury osobistej,
  • ciekawych pomysłów na działalność w SU,
  • rzetelności i zaangażowania w pracę,
  • umiejętności komunikacyjnych.

  Kandydatom życzymy dobrego wyniku wyborczego, a głosującym trafnego wyboru.

 • Spotkanie Arkaido "Rób to co kochasz"

   

  „Rób to co kochasz” – hasło przewodnie koncertu, w którym wzięli udział uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych w dniu 17 października 2018 roku. Za sprawą Arkadio, młodzież naszej szkoły miała okazję do przekonania się o tym jak można rozwijać własny talent. Prowadzący koncert, niewątpliwie posiadający talent do rapowania, w ciekawy sposób opowiedział uczniom o swoich doświadczeniach życiowych. Nieustanne działania  na polu artystycznym złożyłysię na Jego sukces, którym jest możliwość robienia w życiu tego co kocha. Spotkanie posłużyło zwiększeniu świadomości wśród młodzieży dotyczącej wagi więzi rodzinnych, rozwijania  swoich mocnych stron, talentów i pasji.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Konkurs poetycki "Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna"

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenie swoich wierszy do konkursu. Wybranie jedynie czterech utworów nie było dla jurorów rzeczą łatwą. Każda z prac była świadectwem talentu, wrażliwości oraz mądrego patriotycznego nauczania – w szkole i w domach. 
  Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria zawarte w regulaminie konkursu, jury w składzie: Anna Szulc, Edyta Urbanek, Iwona Półtorak, Alina Dzieciątkowska postanowiło nagrodzić następujące osoby: 
  Kacpra Mintę z kl. Vb, Julię Sołtysik z kl. VIb, Amelię Najdę z kl. VIIIb oraz Katarzynę Paszak z kl. III gimnazjum.
  Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w okolicznościowym tomiku poezji wydanym przez Gminę Zbąszynek. 

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, doceniając ich zaangażowanie i podjęcie poetyckiego wyzwania. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach poetyckich.

  Wierzymy w możliwości twórcze każdego dziecka, idąc za słowami poetki Danuty Wawiłow: „Poetą jest każdy. Nawet jeśli nie ma o tym pojęcia. Poetą – i to wspaniałym – jest każde dziecko (…) Bo poezja to nie to, co się kurzy na bibliotecznych półkach, tylko to, co masz w sobie i co widzisz wokół siebie. Twój własny, niepowtarzalny, odrębny świat. Nikt nie jest w stanie zobaczyć tak jak ty. I nikt tak o nim nie napisze. Tylko ty możesz to zrobić. Im więcej człowiek ma w sobie, tym piękniejsze może pisać wiersze”

   

  „Moja mała ojczyzna”

   

  Moja mała  ojczyzna

  to ziemia żyzna,

  gorące słońce

  i dzieci śmiejące.

  Każdy Polak historię zna

  i wie, że odbiliśmy się od dna.

  Po 123 latach niewoli

  odzyskiwaliśmy siły powoli.

  Nasi dziadkowie dzielnie walczyli,

  abyśmy na mapie znów byli.

  Wielu z nich poległo,

  wielu także pomogło.

  Dziś już o tym zapominamy,

  poświęceń swych bliskich nie pamiętamy.

  Brak szacunku też się zdarza

  co nie potrzebuje komentarza.

   

  Katarzyna Paszak

  Klasa 3b (gimnazjum)

   

   

   

  Zbąszynek – moja mała ojczyzna

   

  Zbąszynek – mały, lecz kochany

  czysty i zadbany.

   

  Zbąszynek – kolejowy, lecz

  od kilku lat, także i meblowy.

   

  Zbąszynek – na właściwym torze,

  a jak trzeba też pomoże.

   

  Zbąszynek – Neu Bentschen kiedyś zwany,

  przez dawnych mieszkańców często odwiedzany.

   

  Zbąszynek – Region Kozła bracie!

  Kotkowiaków też tutaj spotkacie.

   

  Zbąszynek – Ojczyzna mała, lecz kochana

  przez całe życie uwielbiana.

   

  Kacper Minta, kl. Vb

   

   

   

  ,,Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna’’

   

  Widzę ją w każdym człowieku,

  gdy w tramwaj miejski wsiadam.

  W każdym małym kwiatku,

  gdy na łące cicho siadam.

   

  Zamykam oczy, wyciszam ton,

  czuję wolność oddychającej Ziemi.

  W której zawsze odnajdę dom,

  pośród rodaków i swoich korzeni.

   

  I wiem, że zawsze mogę tu wrócić,

  pomimo błędów, pomyłek i burz.

  Gdy wszystkie drogi zdołam pogubić,

  do kraju znajdę usłaną wśród róż.

   

  W moim sercu już na wieki

  Polska moc, siła i walka.

  Do czasu gdy opadną powieki,

  gdy zagra cicho kołysanka.

   

  Amelia Najda, kl. VIIIb

   

   

  Jestem Polką

   

  Jestem Polką

  w Polsce żyję

  tu mijają

  moje dziecięce chwile

  chcę się uczyć, bawić, śpiewać

  tańczyć i chodzić po drzewach

  tu dorosnę

  zacznę pracę

  w Polsce ciekawe rzeczy zobaczę

  chcę kąpać się w morzu

  chodzić po górach

  chcę zbudować dom na Mazurach

  chcę spotkać smoka na Wawelu

  marzę by poznać przyjaciół wielu

  chcę dotknąć szczytu Pałacu Kultury

  chcę wznieść się na białym orle po same chmury

  będę hodować tulipany biało-czerwone

  i burzyć mury nieprzeniknione

  bo jestem Polką

  i w Polsce żyję

  tutaj chcę spędzić

  najlepsze chwile

   

  Julia Sołtysik, kl. VIc

   

   

   

   

 • Akcja- Zbąszynecki Dzień bez samochodu

  Akcja- Zbąszynecki Dzień bez samochodu

  W sobotę na jeziorku Koźlarskim miało miejsce wydarzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu- Zbąszynecki Dzień bez samochodu. Uczniowie z naszej szkoły pod opieką Pani Małgorzaty Czaczyk, Agnieszki Rucioch, rodziców również przyłączyli się do tej akcji. Polegała ona na pokonaniu rowerem odcinka ( jeziorko Koźlarskie- Kosieczyn ) oraz marszu wokół jeziorka. Po zakończeniu imprezy na wszystkich czekał poczęstunek oraz niespodzianka.

 • Wystawa malarstwa Pani Agaty

  Wystawa malarstwa Pani Agaty

  W piątek, 21 września uczniowie uczęszczający na zajęcia artystyczne- malarswo, grupa AC pod opieką Pani Agnieszki Rucioch odwiedzili Galerię Sztuki " Zbąszyneckie Atelier", która mieści się w Dumu Kultury w Zbąszynku, gdzie obejrzeli wystawę malarstwa Pani Agaty Jenczak. Uczniowie podziwiali pejzaże, martwą naturę oraz portrety namalowane przez lokalną artystkę.

 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

   

                          Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku na inaugurację   roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września br.o godz. 9.15 na plac przed szkołą przy ulicy Sportowej.

   Odwozy po apelu godzina 11.00 - ul. Sportowa

                                                                                                                          Dyrekcja

 • WAKACJE !

  WAKACJE !

       Życzym wszyskim Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły radosnych, wspaniałych,  niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych i beztroskich wakacji.
   Udanego wypoczynku!

            Dyrekcja szkoły

   

 • Projekt pisania listów ze szkołą z Francji

  Projekt pisania listów ze szkołą z Francji

   

   

  7 uczennic z klasy VII b brało udział w projekcie ‘Communicating through letters’w ramach programu eTwinning. Szkołą partnerską, z którą współpracowaliśmy była szkoła z miejscowości Chalonne sur Loire we Francji.

  Celem projektu było nawiązanie znajomości z uczniami z Francji poprzez pisanie listów. Projekt sprzyjał rozwijaniu zdolności komunikowania się w języku angielskim, używania
  go do celów realnej komunikacji oraz pozwalał poznać rówieśników z krajów partnerskich. Ponadto, wzmocnił w uczniach motywację i chęć do nauki języka angielskiego poprzez jego praktyczne zastosowanie. Dzieci pokonywały uprzedzenia , uczyły się tolerancji i otwartości wobec innych kultur oraz języków europejskich. Wzmocniło się w uczniach poczucie własnej wartości poprzez nawiązanie znajomości z dziećmi z innych krajów.

  Partnerzy projektu wymieniali się informacjami o sobie, swoim życiu, rodzinie oraz na temat funkcjonowania szkół,  tradycjach i zwyczajach naszych krajów oraz planami na wakacje. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w projekt i bardzo cieszyli się gdy dostawali kolejne listy. Chętnie i szybko odpisywali na nie, wymienili się zdjęciami i drobnymi upominkami. Zawiązały się przyjaźnie, uczestnicy projektu pozostali w kontakcie e - mailowym pomimo tego, że projekt dobiegł końca. Było to świetne doświadczenie nauki języka angielskiego, które mamy nadzieję powtórzyć w przyszłym roku.

   

  Koordynator projektu

  Agnieszka Bartkowiak

 •  W czwartek 21 czerwca br. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbędzie się podsumowanie roku szkolnego, podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów klas I-VI. Podsumowanie dla klas VII i gimnazjalnych w czwartek  godz. 16:00 podczas konkursu Najlepszy z najlepszych w auli - Pl. Wolności.

   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w  piątek o godzinie  9.30 plac szkolny przy ul. Sportowej, na które serdecznie zapraszamy.

 • Zapraszamy na Festyn

  Zapraszamy na Festyn

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA FESTYN

 • Sukcesy w Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Sukcesy w Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Drużyna klas gimnazjalnych naszej szkoły w składzie Marcin Kociołek, Julia Lemańska oraz Łukasz Spychała  zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drgowego w Świebodzinie jednocześnie stając się reprezentacją powiatu świebodzińskiego w finale wojewódzkim. 

  Ze względów losowych w finale wojewódzkim Julię Lemańską zastąpił zawodnik rezerwowy Nikodem Kulczycki. W finale drużyna wywalczyła znakomite III miejsce. GRATULUJEMY!

 • My picture dictionary - mój słowniczek obrazkowy.

  My picture dictionary - mój słowniczek obrazkowy.

  W ramach Dni języków – nie tylko obcych klasy najmłodsze 1 a, 1b oraz 2 a wykonały swoje pierwsze słowniczki obrazkowe w języku angielskim a następnie zaprezentowały je na lekcji języka angielskiego. Książeczki dotyczyły takich tematów jak zwierzęta, zabawki, jedzenie, kuchnia, zawody, ciało, ubrania oraz szkoła.

  Głównym zadaniem uczniów było wizualne przedstawienie wybranego przez nich słowa w języku angielskim. Celem projektu było zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego oraz zachęcenie ich do rozwijania swoich umiejętności językowych. Ponadto uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności plastyczne i poszerzyć słownictwo z zakresu języka angielskiego.

  Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością i wykonały wspaniałe prace. Słowniczki naszych najmniejszych koleżanek i kolegów były wyeksponowane i dostępne do obejrzenia podczas  apelu podsumowującego Dni języków – nie tylko obcych w dniu 30 maja.

   

  Agnieszka Bartkowiak

 • Apel z okazji Dni języków - nie tylko obcych.

  Apel z okazji Dni języków - nie tylko obcych.

  30 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu, podczas którego zostały podsumowane obchody Dni języków – nie tylko obcych. Na apelu miło nam było gościć – burmistrza Wiesława Czyczerskiego, przedstawiciela Rady Rodziców – Stanisława Górawskiego, oraz Dyrekcję szkoły. W czasie apelu uczniowie mieli możliwość obejrzenia relacji z obchodów Dni języków, a także uczestniczyli w części artystycznej, podczas której zaprezentowały się uczennice Karolina Chybin , Alicja Kalińska i Patrycja Spychała. Apel był przede wszystkim okazją do wręczenia nagród uczestnikom konkursów:

  KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH:

  KLASY IV-VI

  I miejsce: Julianna Kuryś (VB)

  II miejsce: Amelia Kosicka (VA)

  III miejsce: Eliza Łysiak (VIB)

   

  KLASY VII, I, II GIMNAZJUM

  I miejsce: Szymon Nawracała IID

  II miejsce: Aneta Tratwal IIA

  III miejsce: Joanna Wróblewska IID

   

  KONKURS WIEDZY O POLSCE

  KLASY IV-VI
  I miejsce: Kacper Minta IV B

  II miejsce: Szymon Olender VB

  III miejsce: Laura Białasik IVC

   

  KLASY VII, I, II GIMNAZJUM

  I miejsce:  Marcin Kociołek IIIB

  II miejsce: Patryk Grzegorek IIIC

  III miejsce: Karolina Buśko IID

   

  KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

  KLASY IV-VI

  I miejsce: Adam Zienkowicz VIA

  II miejsce: Amelia Jakimczuk IVC

  III miejsce: Kacper Minta IVB

   

  KLASY VII, I, II GIMNAZJUM

  I miejsce: Wiktor Szymański IIIC

  II miejsce: Kacper Ławrynowicz  IIA

  III miejsce: Mikołaj Wittholz IIIC

   

  Niezwykle przyjemnym akcentem podsumowującym apel był wspólny taniec, ale także możliwość skosztowania smacznych potraw w kawiarence, która serwowała regionalne dania krajów europejskich. Dodatkowo podczas apelu można było obejrzeć słowniczki obrazkowe w języku angielskim wykonane przez dzieci z klas 1 a, 1b oraz 2 a w ramach Dni języków – nie tylko obcych. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji  z apelu.

   

  Zespół Języków Obcych

 • Projekty oraz prezentacje multimedialne z okazji Dni języków - nie tylko obcych.

  Projekty oraz prezentacje multimedialne z okazji Dni języków - nie tylko obcych.

  Od 16 do 23 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dni języków  - nie tylko obcych, które stały się już tradycją. Obchodzimy je aby podkreślić zalety językowej różnorodności Europy oraz propagować uczenie się języków obcych. W tych dniach bardziej niż na co dzień uświadamiamy sobie jak ważna jest i ile korzyści przynosi nauka języków obcych. Język jest „mostem do innych ludzi”. Dni języków łączą elementy nauki i zabawy oraz stanowią niezwykłą motywację do działania zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

  W ramach Dni języków uczniowie klas 4 - 6 wzięli udział w cyklu lekcji dotyczących kultury, historii, geografii i systemów politycznych krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i Polski. Podczas lekcji dzieci chętnie pracowały w grupach przygotowując plakaty. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Wszystkie prace można było podziwiać na korytarzach naszej szkoły podczas obchodów Dni języków – nie tylko obcych.

  Tematyka prac uczniowskich:

  - Sporty w Wielkiej Brytanii

  - Kuchnia brytyjska

  - Walia

  - Polska

  - Atrakcje turystyczne Londynu

  - Rodzina królewska

  - Szkocja

  - Muzyka anglojęzyczna

  - Dzień dziecka w Wielkiej Brytanii

  - Dzień mamy w Wielkiej Brytanii

  - Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii

  - Walentynki w Wielkiej Brytanii

  - Tłusty czwartek

  - Halloween

  - Kraje Niemieckojęzyczne

  - Niemcy – kultura i tradycje

  - Kluby piłkarskie w Niemczech

  - Wielkanoc w Niemczech

  - Berlin

  - Oktoberfest

  W czasie Dni języków – nie tylko obcych uczniowie mieli również okazję obejrzeć różnorodne prezentacje multimedialne przygotowane wcześniej przez kolegów i koleżanki. Tematyka wystąpień była bardzo różnorodna (np. sport w Wielkiej Brytanii, kraje niemieckojęzyczne oraz Polska). Uczniowie chętnie i uważnie je oglądali, a zagadnienia w nich poruszane przydały się później podczas udziału w konkursach.

  Na lekcjach języka polskiego była wyświetlana prezentacja na temat ciekawostek związanych z polszczyzną. Uczniowie poznali m.in. najdłuższe polskie słowo oraz wysłuchali, jak obcokrajowcy się męczą, powtarzając sformułowania w naszym języku.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku
  ul.Sportowa 1
  66-210 Zbąszynek
 • 683849445

Galeria zdjęć