Nawigacja

 • Wycieczka do Wrocławia

  Wycieczka do Wrocławia
  21.05.2018

   Uczestnicy projektu unijnego wezmą udział w dniu 9 czerwca 2018 r. w wycieczce do Wrocławia, celem jej będzie odwiedzenie ZOO i HYDROPOLIS. Wycieczka edukacyjna organizowana jest przez Fundację ADAGIO i naszą szkołę.  Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z regulaminem i zabranie ze sobą ,,kieszonkowego, zozostałe koszty pozostają po stronie organizatorów.

  Zapraszam Szkolny Koordynator Projektu

  Urszula Szymkowiak

   

   

  REGULAMIN WYCIECZKI

  w ramach projektu pn. „Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na lepszą przyszłość”.

  Zasady zachowania się na wycieczkach, zajęciach szkolnych w terenie, obozach szkolnych.

  1.  Każdy uczestnik wycieczki szkolnej ma obowiązek:

  - godnie reprezentować swoim zachowaniem szkołę,

  - postępować zgodnie z zasadami statutowymi oraz naukami i postawami propagowanymi przez Patrona Szkoły,

  - bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki, opiekuna lub przewodnika,

  - przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami komunikacji zbiorowej,

  - punktualnego zgłaszania się na miejsce zbiórki znajdujące się w pobliżu szkoły, które wyznacza nauczyciel oraz powrotu z całą grupą do szkoły lub na miejsce zbiórki, z którego wyruszył na wycieczkę (o ile umowa pisemna z rodzicami nie stanowi inaczej),

  - kulturalnego zachowania się we wszystkich miejscach pobytu grupy takich jak: środki komunikacji zbiorowej, kina, teatry, muzea, galerie i in.

  - stosowania się do sygnalizacji świetlanej na ulicach/trasach wycieczki i przechodzenia tylko w oznaczonych miejscach,

  - kasowania biletów (o ile nie posiada biletu okresowego) w środku komunikacji zbiorowej oraz pokrywania kosztów za bilety wstępu (o ile przyjęte zasady konkretnej wycieczki nie stanowią inaczej),

  - posiadania w czasie wycieczki aktualnej legitymacji szkolnej,

  - natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu (zdrowiu, życiu) uczestników wycieczki,

  - w przypadku zgubienia się oczekiwania w miejscu, w którym spostrzegł, że odłączył się od grupy (jeśli to możliwe podjąć próby skontaktowania się telefonicznie z którymś z uczestników wycieczki bądź opiekunem) lub zgłosić się do policji, straży miejskiej, TOPR-u, GOPR-u
  i poprosić o pomoc,

  - bezwzględnie przestrzegać uwag gospodarzy terenu gościnnego.

  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu dnia - ustalonych godzin: zbiórki, pobudki, który ogłaszany jest przez kierownika wycieczki w formie ustnej.

  3. Wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach programowych.

  4. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie wycieczki odpowiedzialność ponosi uczestnik i/lub jego opiekun prawny.

  5. Zakazy:

  - surowo zabrania się samowolnego oddalania się od grupy uczestnikom wycieczki poza teren miejsca pobytu bez zgody kierownika, opiekuna wycieczki, który odpowiada
  za bezpieczeństwo grupy,

  - surowo zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i korzystania z innych używek, zarówno w czasie podróży jak i w miejscu docelowym.

  6. Za naruszenie zasad regulaminu wycieczki uczeń poniesie konsekwencje przewidziane
  w obowiązującym WSO, może być wobec niego zastosowana kara ujęta w zapisach statutowych i regulaminie szkoły.

  7.  Wycieczka może zostać przerwana bez względu na poniesione przez młodzież koszty
  w przypadku:

  a) powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki

  b) odmowy odebrania uczestnika, który naruszył punkt 9, przez jego rodziców bądź opiekunów prawnych

  c) zewnętrznych warunków umożliwiających dalsze prowadzenie wycieczki i/lub zagrażających bezpieczeństwu grupy

  8. Uczeń może być zwolniony po zakończeniu wycieczki w innym miejscu niż wyznaczy nauczyciel tylko na pisemną prośbę jego rodziców.

  9. Rezygnacja z udziału w wycieczce jest możliwa najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem. W przypadku nieuzasadnionej ważnymi przyczynami (np. choroba, zdarzenie losowe, itp.) rezygnacji uczestnika z udziału w wycieczce po wskazanym wyżej terminie, rodzic lub opiekun prawny zostanie obciążony kosztami za jej przygotowanie i organizację w części przypadającej na jednego uczestnika.

   

   

 • Konkurs na najzdolniejszego uczestnika projektu ,,Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na lepszą przyszłość"

  Konkurs na najzdolniejszego uczestnika projektu ,,Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na lepszą przyszłość"
  21.05.2018

   

   

   

  Konkursu na najzdolniejszego uczestnika projektu

  „Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na lepszą przyszłość”

  w zakresie kompetencji informatycznych i cyfrowych

   

   

  Informujemy, że w dniu 10 maja 2018 roku rozpoczął się proces wyłonienia 10-ciu zwycięzców w konkursie na najzdolniejszego uczestnika projektu „Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na lepszą przyszłość”. Uczestnikami projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku. W konkursie bierze udział 110 uczniów - uczestników projektu.

  W celu wyłonienia zwycięzców zostanie powołana kilkuosobowa komisja, która na podstawie frekwencji i aktywności na wszystkich zajęciach oraz wyniku testu wiedzy z zakresu tematyki zajęć projektowych dokona wyboru 10-ciu najzdolniejszych uczniów.

  Nagrodą w konkursie są okulary do wirtualnej rzeczywistości. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22.06.2018 roku podczas zakończenia roku szkolnego.

   

 • Znamy Mistrza Ortografii!

  Znamy Mistrza Ortografii!

  Do VI edycji Międzyszkolnego Dyktanda „Połam pióro” przystąpiło 14 uczestników ze wszystkich szkół gminy Zbąszynek. 

  GALERIA ZDJĘĆ 

  W tym roku tekst przygotowany przez polonistkę Annę Szulc dotyczył muzyki. Znalazły się więc takie pułapki ortograficzne jak: hiperdźwiękowe ekstradokonania, chordofony, rzępolenie, a także: chandra, śmichy-chichy, czy paręsetzłotowe stypendium. W skład jury wchodziły: Pani Anna Szulc, Pani Edyta Urbanek i Pani Iwona Półtorak. Niestety, nikomu nie udało się napisać bezbłędnie. Najlepiej jednak poradziła sobie i zdobyła tytuł Mistrza Ortografii KORNELIA SMOGUR z klasy III b gimnazjum. Wicemistrzem Ortografii został KAMIL FIRGANEK, uczeń pierwszej klasy Technikum Leśnego w Rogozińcu, natomiast II Wicemistrzem Ortografii została MAJA UTRATA, uczennica piątej klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej. Serdecznie gratulujemy! Spotkanie uświetnił swoim wykładem na temat retoryki profesor Tadeusz Zgółka, przedstawiciel Rady Języka Polskiego, która objęła konkurs honorowym patronatem. Nagrody dla zwycięzców ufundował Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Mazur oraz Rada Rodziców naszej szkoły. O część artystyczną dyktanda zadbała Pani Elżbieta Szymańska oraz Pan Michał Łysiak, pod kierunkiem którego wystąpili: Patrycja Spychała, Amelia Olejniczak, Eliza Łysiak, Mikołaj Wittholtz i Wiktor Szymański.

 • Lekcja języka angielskiego w Dziennym Domu "Senior - Wigor" w Zbąszynku

  „Senior – znaczy wigor”

  Majowa środa okazała się okazją do międzypokoleniowego spotkania pomiędzy pełnymi wigoru seniorami gminy Zbąszynek, a młodzieżą naszej szkoły. To, co skłoniło nas do spotkania, to pasja do  nauki języka, ale także chęć wzajemnego poznania. Wspólna lekcja języka angielskiego miała służyć integracji i dobrej zabawie. Uczniowie kółka języka angielskiego przygotowali nietypową lekcję, w której wcielali się w bajkowe postacie, odgrywali nauczycielskie role, a wszytko po to aby włączyć seniorów do nauki języka angielskiego poprzez zabawę i rozrywkę. Na to właśnie liczyli młodzi i się nie zawiedli. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i z dużym zapałem podejmowali się rozwiązania łamigłówek językowych. Dziękujemy i wyrażamy nadzieję na więcej wspólnych spotkań z językiem obcym.

 • Zapraszamy Szanownych Rodziców na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) wg poniższego:

  - klasy I-III godz. 16.30 ul. Sportowa

  - klasy IV-VI godzi. 17.00 ul. Sportowa

  - klasy VII oraz gimnazjalne godz. 18.00 Plac Wolności

  Przed zebraniem dla rodziców klas VII i gimnazjalnych w godz. 17.00- 17.45 odbędą się warsztaty z psychologiem w temacie

  " Kreatywność- twórcze rozwiązywanie problemów"
   (aula szkolna). Mile widziani rodzice z pozostałych klas.

 • Gminny Turniej BRD 2018

  Gminny Turniej BRD 2018

  23 kwietnia 2018 r. drużyny naszej szkoły brały udział w corocznym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któe w tym roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Kosieczynie.

  ZOBACZ ZDJĘCIA Z TURNIEJU

  Drużyna Szkoły Podstawowej w składzie: Eliza Łysiak 6b, Julia Półtorak (rezerwowa)6b, Adrianna Pracuk, Zuzanna Walczak 6b, Kinga Kreft 7c, Andrzej Spychała 7b, Marcin Miecznikowski7b, Igor Mania 7b, Adam Grzechowiak 7c wywalczyła 3 miejsce a drużyna Gimnazjum w składzie: Marcin Kociołek, Julia Lemańska, Łukasz Spychała, Nikodem Kulczycki, Miłosz Białasik ustaliła reprezentację na zawody powiatowe.

  Gimnazjum w elimincjach powiatowych będzie reprezentować drużyna: Marcin Kociołek, Julia Lemańska oraz Miłosz Białasik.

  Wśród szkół podstawowych wygrała drużyna z Dąbrówki Wlpk. 

 • Dni wolne

  Dni wolne

                Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku

  w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 oraz

  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2002.46.432), informujemy, że w dniach 02.05 i 04.05.2018 r. w godzinach 8.00-14.00 w naszej szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

                                                                                       Dyrekcja szkoły

   

   

 • Z KULTURĄ ZA PAN BRAT, CZYLI OLIPIADA KULTURY W NASZEJ SZKOLE

  Z KULTURĄ ZA PAN BRAT, CZYLI OLIPIADA KULTURY W NASZEJ SZKOLE - Obrazek 1

  Przez cały tydzień trwały obchody Olimpiady Kultury. Codziennie uczniów czekały inne zadania pozwalające poznać i utrwalić zasady kulturalnego zachowania.

  KONIECZNIE ZOBACZ ZDJĘCIA :-)

  Poniedziałek upłynął pod hasłem „Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek” – czyli promowano „magiczne słowa”, których każdy kulturalny człowiek powinien używać (np. proszę, dziękuję itp.).

  We wtorek skupiono się na doborze stroju do okazji - „Jak się ubrać do teatru i nie tylko, czyli tajemnicze słowo „dress code”.  Konkurs klasowy na projekt graficzny stylizacji wygrała klasa VIIb, natomiast wyróżnienie otrzymała klasa VIb.

   W środę uczniowie zastanawiali się nad poprawnością języka, rywalizując o tytuł Mistrza Języka. Patronem tego dnia był Mikołaj Rej i jego znana złota myśl „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Tytuł MISTRZA JĘZYKA zdobyły ex aequo Katarzyna Paszak z kl. IIb oraz Kornelia Smogur z kl. IIIb. Wyróżnienie otrzymała Eliza Łysiak z kl. VIb (drugie miejsce pod względem liczby punktów otrzymanych w teście językowym).

  Czwartek był dniem utrwalania zasad savoir vivre`u – uczniowie wyłonieni spośród nominowanych "dziewczyn z klasą" oraz "chłopaków na medal" walczyli o tytuł MISTRZA KULTURY. Tytuł ten zdobyły ex aequo Wiktoria Baum z kl. IIIa oraz Klaudia Rzetecka z kl. IIIc.

  W piątek hasłem dnia było „Elegancja na co dzień i od święta, czyli „Dzień Spódniczki i Koszuli”. W tym dniu uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w eleganckich strojach, a uwieńczeniem kulturalnych zmagań było zatańczenie belgijki oraz „Jedzie pociąg z daleka” w obu szkołach. Frekwencja dopisała, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Szczególnie dziękujemy dyrekcji za włączenie się w te radosne obchody.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej Olimpiadzie Kultury - uczniom, wychowawcom, współpracującym przy organizacji nauczycielom oraz dyrekcji szkoły. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

  Mamy nadzieję, że kulturalne zachowanie będzie wizytówką naszej szkoły, a rytmy belgijki wywołają uśmiech i miłe wspomnienia.

  ZAPRASZAMY ZA ROK :)

  Elżbieta Krzywak, Edyta Urbanek

 • Warsztaty językowe w Collegium Da Vinci w Poznaniu

  Warsztaty językowe w Collegium Da Vinci w Poznaniu

  26 kwietnia 2018 uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w warsztatach językowych, organizowanych  w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Prowadzący warsztaty – Nick Clowes, który jest native speakerem języka angielskiego,  w niebanalny sposób przybliżył uczestnikom zwyczaje świąteczne, gry, sporty i formy rozrywki, które są popularne w Wielkiej Brytanii. Uczniowie mogli nie tylko przełamywać swoje bariery językowe, ale także w sposób aktywny uczestniczyć w grach i zabawach językowych. Uczniowie zostali w bardzo ciekawy sposób zapoznani z historią imperium Wielkiej Brytanii, od jego początków do upadku. Udział w warsztatach będzie inspiracją dla nauczycieli do urozmaicenia szkolnego programu nauczania, a dla uczniów motywacją do rozwijania zdolności językowych.

  Zespół Języków Obcych

 • Sukces naszych wokalistek

  Sukces naszych wokalistek
  29.04.2018

  Z ogromną satysfakcją informujemy, że dwie nasze uczennice Martyna Furmaniak i Zuzanna Matusiak zostały laureatkami eliminacji powiatowych Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Pro Arte 2018 i otrzymały nominacje do Finału Wojewódzkiego tego prestiżowego konkursu.

 • VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

  VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA
  21.04.2018

  W sobotę 21 kwietnia, w hali sportowej w Zbąszyniu odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Burmistrza Zbąszynia.

  Na sali znalazło się 17 zespołów tanecznych z całej Polski. Panowała gorąca atmosfera, ponieważ każdy zespół chciał zaprezentować się jak najlepiej. Występy oceniało profesjonalne Jury, które "nakładając" pokerową maskę, ani na moment nie zdradziło się wyrażając jakikolwiek podziw dla któregoś z zespołów. Naszą szkołę reprezentowały dwie starsze grupy zespołu SŁONECZNY BLASK. Do końca nie wiedzieliśmy jaki będzie werdykt, poniewaz poziom był bardzo wyrównany. W końcu w bardzo napiętej chwili usłyszeliśmy :

  III miejsce dla zespołu SŁONECZNY BLASK III

  Puchar za Styl i Grację dla zespołu SŁONECZNY BLASK III

  I w momencie kiedy już nie spodziewaliśmy się niczego usłyszeliśmy, że główną nagrodę PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA otrzymuje zespół  - SŁONECZNY BLASK II.

  Radości jaka nam towarzyszyła nie da się opisać, dlatego sami spójrzcie na zdjęcia i zobaczcie jakie emocje nam towarzyszyły.

 • Informacja

  Informacja

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku

  w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 oraz

  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2002.46.432), informujemy, że w dniach 18-19-20 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, na które zapraszamy chętnych uczniów. Zgłoszenia  przyjmują wychowawcy.W powyższych  dniach odbywają sie egzaminy gimnazjalne podczas których nauczyciele pracują w komisjach.

                                                                                                                                                                   Dyrekcja

   

   

 • Święto Liczby Pi - multimedia

  Zapraszamy do obejrzenia filmów z wydarzenia.

 • Święto Liczby Pi

  Święto Liczby Pi

  W dniach 12-16 marca 2018r. już po raz dziewiąty, jednak po raz pierwszy w nowej szkolnej rzeczywistości ;-) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku obchodzono Święto liczby pi.

   

  GALERIA WYDARZENIA

  Święto Liczby Pi - Obrazek 1 

  Święto jest obchodzone na całym świecie, a w naszej szkole nad całotygodniowym przebiegiem konkursów czuwają nauczyciele matematyki Anna Kwaśniewska-Łysiak, Elwira Kurzyńska, a w tym roku także Karolina Jarczyńska-Sagan. W tym roku w trakcie matematycznego tygodnia odbyło się 9 konkursów dla uczniów od klasy IV do klas III gimnazjalych. W czterech z nich uczniowie mogli  wykazać się swoimi wiadomościami dotyczącymi tej tajemniczej liczby. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących konkursach:

  1. Plakat o liczbie pi.
  2. Prezentacja multimedialna o liczbie pi.
  3. Wiersz o liczbie pi.
  4. Szukanie rozwinięcia liczby pi metodą Buffona.
  5. Quiz o liczbie pi.
  6. Rozwinięcie dziesiętne liczby pi- recytacja z pamięci.
  7. Ciasto z pi w tle.
  8. Kangur matematyczny który jest konkursem międzynarodowym.
  9. Matematyczny konkurs drużynowy dla klas 7sp oraz 2 i 3 klas gimnazjalnych.

   

  Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

  Najlepszy plakat przedstawiający tą tajemniczą liczbę przygotował uczeń klasy IIIA Kacper Pers.

  Klasy IV-VI przygotowały plakat reklamujący matematykę. Najlepszy plakat przygotowała Julianna Kuryś z klasy VB.

  Siedmiu uczniów z klas gimnazjalnych w ostatnim czasie ćwiczyło swoją pamięć zapamiętując cyfry z rozwinięcia liczby pi. Tak jak w ubiegłym roku najwięcej cyfr z rozwinięcia wyrecytowała Oliwia Gliniecka – 195 cyfr, drugie miejsce zajęła Natalia Gurdak – wyrecytowała 127 cyfr, a trzecie Mateusz Szlegiel – 122 cyfry.

  Dodajmy, że światowy potwierdzony rekord należy do 60 letniego Japończyka, który zapamiętał olbrzymią ilość stu tysięcy cyfr.

  W środę 14 marca odbył się Quiz o liczbie pi. W konkursie wzięli udział reprezentanci każdej klas VII oraz II i III gimnazjalnych. Uczniowie mogli wykazać się wiadomościami oraz znajomością ciekawostek  na temat tej magicznej liczby. Największą wiedzą wykazali się uczniowie klas trzecich Marcin Kociołek oraz Patryk Grzegorek, trzecie miejsce zajęła uczennica klasy IIA Gabriela Bil.

   

  Uczniowie mogli wykazać się także umiejętnościami informatycznymi tworząc prezentacją multimedialna „Pi – tu, Pi – tam” – poszukując liczby p w literaturze, fotografii, dookoła nas… Najciekawszą prezentację stworzył Miłosz Łaciak z klasy gimnazjalnej  IIID.

  Dużym zainteresowaniem wśród uczniów w obu budynkach szkoły cieszył się konkurs na wiersz o liczbie pi lub innych zagadnieniach matematycznych. Najpiękniejsze dwa wiersze napisały uczennice – Julia Sołtysik z klasy 5C oraz Aleksandra Kaczmarek z klasy 7B.

  Uczniowie klas IV-VII brali udział w konkursie na ułożenie krzyżówki z hasłem ŚWIĘTO MATEMATYKI. Trudność polegała na wymyśleniu wszystkich matematycznych haseł do krzyżówki. Najciekawszą krzyżówkę przedstawiła Alicja Kromska z klasy 6A, drugie miejsce zajęła Amelia Jakimczuk z 4C, a trzecie Martyna Furmaniak z klasy 5C.

   

  Do konkursu drużynowego każda klasa z budynku przy Placu Wolności wyznaczyła po 3 swoich reprezentantów. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami arytmetycznymi, odczytywaniem rebusów matematycznych, czy szukaniem wyrazów zawierających  sylabę ,,pi”. Była też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności kręcenia hula hop. Najlepsza okazała się klasa III B ( Julia Lemańska, Marcin Kociołek, Filip Niebieszczański) , drugie miejsce zajęła klasa III C (Kinga Szaj, Mikołaj Witholz, Igor Urbanek), trzecie III D (Julia Sarbak, Wiktoria Dura, Błażej Wodecki).

  W poniedziałek, środę i piątek  uczniowie z poszczególnych klas przynosili do szkoły upieczone przez siebie ciasta z pi w tle. Były to głównie okrągłe torty, wszystkie ozdobione rozwinięciem liczby pi lub jej symbolem( nawet w 3D J ). Tu uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Wszystkie ciasta były niezwykłe, jednak trzeba było wybrać najlepsze z najlepszych. Zwyciężyło ciasto z klasy III A upieczone przez Agatę Czeszejko, 2 miejsce zajęło ciasto z  II D upieczone przez Aleksandrę Banaszek i Oliwię Gliniecką, a  3 miejsce ciasto upieczone przez dziewczyny z klasy II B- Katarzynę Kny i Zuzanne Manię. Ciasta te były sprzedawane podczas przerw, a dochód z ich sprzedaży został przekazany na potrzebującego ucznia naszej szkoły.

  W czasie trwania Święta liczby pi uczennice Karolina Górka, Kornelia Matysik, Kornelia Mądrzak z klasy III B oraz Natalia Gurdak z klasy II A poszukiwały rozwinięcia liczby pi metodą Buffona, czyli wykorzystując patyk i kartkę papieru z narysowanymi poziomo liniami. Zaangażowały do swojego badania wszystkich uczniów naszej szkoły od klasy I szkoły podstawowej do klasy III gimnazjalnej. Wszyscy świetnie się bawili podczas trwania eksperymenty, a dziewczyny otrzymały bardzo dokładne przybliżenie liczby pi wynoszące 3,2. Uczniowie klas I-III sp w podziękowaniu za udział w badaniu otrzymali zakładki matematyczne.

  W dniu trwania doświadczenia uczniowie klas I-III układali tangramy matematyczne przygotowane przez organizatorów Święta liczby pi.

   

  26 marca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i upominków dla zwycięzców wszystkich konkursów z udziałem Pani dyrekt Małgorzaty Czaczyk, Pani wicedyrektor Anny Szczesiak oraz Pani Małgorzaty Czeszjko, która reprezentowała Radę Rodziców. przedstawiciela . Podczas uroczystości zaprezentowana została zwycięska prezentacja o liczbie pi. Zaprezentowane zostały również zdjęcia i filmiki z konkursów oraz z poszukiwania rozwinięcia liczby pi eksperymentalną metodą Buffona.

  Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Wzięło w nich udział około 150 uczniów klas IVsp-IIIgim. Wszyscy zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspaniałe matematyczne nagrody ufundowane  przez Radę Rodziców.

   

  Anna Kwaśniewska-Łysiak

  Karolina Jarczyńska-Sagan

  Elwira Kurzyńska

   

 • Eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2018

  11.04.2018

  10 kwietnia odbył się Powiatowy  Konkurs Recytatorski. Naszą szkołę reprezentowały: Dorota Woroniec z klas I - III, Laura Białasik, Julianna Kuryś i Julia Półtorak z klas IV – VI, Agnieszka Szczepaniak z kl. VII oraz Karolina Chybin i Igor Urbanek z kl III gimnazjum. Młodzi artyści zaprezentowali ciekawy repertuar. Wykonane przez nich utwory dostarczyły wszystkim widzom wielu wrażeń. Zachwycały interpretacją, wzruszały i bawiły odbiorców, pozwoliły dostrzec piękno poezji. Uczestnicy konkursu potwierdzili swoje recytatorskie umiejętności. Decyzją Jury nominację do etapu wojewódzkiego otrzymały Julia Półtorak kat. II oraz Agnieszka Szczepaniak i Igor Urbanek w kat. III. Wyróżnienia zdobyły Laura Białasik, Julianna Kuryś – kat. II oraz Karolina Chybin kat. III.  Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu konkursu

 • Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki ProArte 2018

  Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki ProArte 2018
  11.04.2018

  Miło nam poinformować, że w wyniku eliminacji gminnych do kolejnego etapu powiatowego Festiwalu Piosenki ProArte 2018,  nominację otrzymały trzy nasze uczennice Martyna Furmaniak, Zuzanna Matusiak i Agnieszka Szczepaniak. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

 • STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA

  STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA

  Uczniowie klas III wzięli udział w Ogólnopolskim Stypendialnym Projekcie Edukacyjnym, organizowanym przez Firmę Edukacyjną „Orzeł”. W ramach projektu uczestniczyli w czterech konkursach z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej.
  1.W konkursie czytelniczym "Abecadło" 3 uczniów wykazało się szczegółową znajomością treści trzech następujących utworów J. Brzechwy:  „Mrówka”, "Kłótnia rzek" oraz „Szelmostwa lisa Witalisa"
  2. W konkursie ortograficznym ,,Ortografek” ze znajomością reguł ortograficznych i umiejętnością zastosowania ich w praktyce zmagało się 4 uczniów.                                 
  3. W konkursie matematycznym ,,Plusik” 17 uczniów rozwiązywało bardzo trudne i złożone zadania z treścią.                                                                
  4.W konkursie plastycznym „Plastuś” uczestnicy wykonali 14 prac konkursowych

  Finalistami tegorocznej Stypendiady Wczesnoszkolnej zostali:

  1. Filip Kurzyński   IIId- wyróżnienie i tytuł FINALISTY w konkursie matematycznym.

  2. Oskar Ławrynowicz IIIdwyróżnienie i tytuł FINALISTY w konkursie matematycznym.

  3. Małgorzata Gurdak IIIc - wyróżnienie i tytuł FINALISTY w konkursie plastycznym.

  Finaliści  zostali nagrodzeni medalami „Orłów Stypendiady” oraz dyplomami laureatów. Ponadto, wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali Dyplomy Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu STYPENDIADY WCZESNOSZKOLNEJ.

  NASZYM ORŁOM - finalistom serdecznie gratulujemy osiągnięcia bardzo wysokiego wyniku w ogólnopolskich zmaganiach.

                                                                                                                                      Beata Bok

   

   

   

   

 • ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

  ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

  W dniach 15 i 22 marca uczniowie z klas I-III uczestniczyli w warsztatach z robotyki.  Uczestnicy podczas zajęć zmierzyli się z budową robota, który miał rozwiązać konkretne zadanie. Dzieci podzielone były  w pary. Każdy z zespołów korzystał z pełnego zestawu klocków  Lego Mindstorms  i laptopów potrzebnych do zaprogramowania robota . Zajęcia były podzielone na trzy etapy:  budowanie robota programowanie zabawa z robotem.

  Zajęcia te rozwijają  u dzieci zdolność logicznego myślenia, zdolności manualne, umiejętności techniczne oraz kreatywność. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawiło uczestnikom wiele satysfakcji i radości z osiągniętego sukcesu. Poznanie nowych technologii i postawienie pierwszych kroków w świecie robotyki dało naszym uczniom podstawy do zagłębiania wiedzy w tym temacie.

                                                                                                                                             Beata Bok

   

   

 • Święta Wielkanocne

  Święta Wielkanocne

  Zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Wielkanocnych

  dyrekcja szkoły

   

   

 • Papież Franciszek znany czy nieznany?

  Uczniowie klas III :

  • Dorian Góral  kl. III c,
  • Jakub Konieczek kl. III c ,
  • Wiktor Bok kl. III d
  • Jakub Szeląg kl. III d
  • Dawid Wandowski kl. III d
  • Błażej Wodecki kl. III d

   

  uczestniczyli w projekcie, którego jednym z celów było poznanie ciekawych faktów z życia obecnego papieża Franciszka, który swoim nauczaniem i postawą zadziwia wielu ludzi na świecie. Jest on pierwszym papieżem spoza Europy. O tym i o innych ciekawostkach z życia papieża dowiemy się z prezentacji multimedialnej, która jest efektem współpracy uczniów wchodzących w skład zespołu zadaniowego. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

  Opiekun projektu: Elżbieta Krzywak

  Współpraca: Michał Łysiak

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku
  ul.Sportowa 1
  66-210 Zbąszynek
 • 683849445

Galeria zdjęć